Partenerii

ParteneriiServicii

Partenerii SRL va ofera servicii de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca conf. Legii nr. 319/2006, consultanta pentru intocmirea documentelor S.S.M. ( cuprinde documentele obligatorii conform Legii nr.319/2006 de Securitatii si sanatatii in munca si a normelor metodologice de aplicare a acesteia prezentate in H.G. 1425/2006 ) si deasemenea oferim asistenta lunara la efectuarea instruirii personalului (introductiv general, la locul de munca, schimbarea profilului de activitate, etc).

Securitate si sanatate in munca

Instructiuni proprii - IPSSM
Instructiunile proprii sunt norme interne de securitate si sanatate in munca, care vizeaza in principal instruirea lucratorului la locul de munca.
Evaluare riscuri pe loc de munca

Evaluarea riscurilor pentru sanatate si securitate in munca, conform legii 319 fiecare angajator trebuie sa evalueze riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala pe locurile de munca existente in societate.
evaluarea riscurilor pe locurile de munca se efectueaza pe cele 4 componente (executant, sarcina de munca, mijloacele de munca si mediul de munca).

Plan de prevenire si protectie

Legea 319/2006, art. 13, pct. B - angajatorul sa intocmeasca planul de prevenire si protectie, compus din masuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa le aplice conditiilor de munca specifice unitatii.

Instruire personal
Instruirea introductiv generala de securitate si sanatate in munca - serviciu extern.
Instruirea la locul de munca - lucratori desemnati+serviciu extern.
Testarea personalului.
Completarea fiselor individuale.
Evaluarea nivelului de risc pe societate
Lucrarea de evaluare de risc contine identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice pentru minimizarea sau inlaturarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.
Testare si verificare personal
Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite.
Consultanta in aplicarea legii 319 / 2006
Interesati de lucrurile cu adevarat importante privind aplicarea prevederilor legale, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cautam ca serviciile noastre sa vina in sprijinul celor interesati.
Intocmire si completare lunara / trimestriala a fiselor de instruire individuala S.S.M.

- Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire
- Fisele individuale de instruire privind securitatea si sanatatea in munca;
- Fisele individuale de instruire in domeniul situatiilor de urgenta( P.S.I. + P.C.)

Comitetul S.S.M.

La societatiile cu mai mult de 50 de salariati, conform legii 319/2006, trebuie constituit COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA care are:

 • presedinte
 • sectertar
 • lucratori desemnati
 • reprezentati sindicali sau alesii lucratorilor
 • medicul de medicina muncii
 • invitati inspectorii ITM, SERVICIUL EXTERN
Cercetare accidente de munca cu incapacitate temporara de munca - ITM

Dosarul de cercetare a unui eveniment care a produs incapacitate temporara de munca trebuie sa contina:

 • Comunicarea accidentului;
 • Procesul verbal de cercetare;
 • Anexe;
 • Declaratii;
 • Plan de masuri;
 • FIAM;

Situatii de urgenta
Competente profesionale dobandite

 • Comunicare la locul de munca
 • Munca in echipa
 • Instruirea salariatiilor in domeniul prevenirii si singerii incendiilor
 • Elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor in unitate
 • Controlul aplicarii normelor legale in domeniul apararii incendiilor in unitate
 • Elaborarea documentelor specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor in unitate
 • Elaboreaza proiecte ale actelor de autoritate in domeniul apararii impotriva incendiilor in unitate
 • Planifica activitatiile de prevenire a incendiilor din unitate